Algemene voorwaarden

 

VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING

Leersnijder Zappas

Weg naar Ellikom 260
3670 Oudsbergen
Belgie

IBAN: BE91 7350 2718 8267
BIC: KREDBEBB

Ondernemingsnummer/VAT:
BE 0831 032 553


OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Leersnijder Zappas. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Leersnijder Zappas. Leersnijder Zappas biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaren en/of bijdragers aan de inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u de website niet bezoeken of gebruik maken van diensten. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.


SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf en u hebt ons toestemming gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen toe te staan deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden.

Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden leidt tot een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om de Service te allen tijde om welke reden dan ook aan iemand te weigeren.

Je begrijpt dat je content (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en dat er sprake kan zijn van (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om je aan te passen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De in deze overeenkomst gebruikte koppen zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld, niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, vollediger of tijdigere informatiebronnen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter beschikking gesteld als referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.


SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de service (of enig deel of inhoud daarvan) op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren van uw computermonitor accuraat is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot personen, geografische regio's of rechtsgebieden. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de door ons aangeboden producten of diensten te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dat verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.


SECTIE 6 - JUISTHEID VAN DE FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst, te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde facturerings- en/of verzendadres. In het geval dat we een wijziging in een bestelling aanbrengen of deze annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U gaat ermee akkoord dat u uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk zult bijwerken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is.

Voor meer informatie kunt u ons retourbeleid raadplegen.


SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

We kunnen je toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden en geen controle of invoer hebben.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang geven tot tools "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige vorm van goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Het gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de voorwaarden waarop de tools door de betreffende derde partij(en) worden aangeboden en deze goedkeurt.

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.


SECTIE 8 - EXTERNE LINKS

Vaste inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.

Derde-partijlinks op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materiaal of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.


SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen stuurt, of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'commentaar'), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, commentaar dat u naar ons doorstuurt mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk willekeurig medium. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaar in vertrouwen te bewaren; (2) om compensatie te betalen voor commentaar; of (3) om te reageren op commentaar.

We kunnen, maar hebben geen verplichting om, te controleren, bewerken of verwijderen van inhoud waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Servicevoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die de werking van de Service of een verwante website op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.


SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.


SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN LACUNES

Er kan af en toe informatie op onze site of in de service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van het product, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie in de Service of op een verwante website op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen bepaalde update- of verversingsdatum in de Service of op een verwante website worden gehanteerd om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u niet toegestaan de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen of deze te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan worden gebruikt; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape te gebruiken; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de veiligheidskenmerken van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te omzeilen of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een verwante website te beëindigen voor het schenden van verboden gebruik.


SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de service of het onvermogen om de service te gebruiken op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals ze beschikbaar zijn' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Leersnijder Zappas, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die met behulp van de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt zijn tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.


SECTIE 14 - SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Leersnijder Zappas en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiehouders, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen, stagiaires en werknemers, zonder enige claim of eis, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.


SECTIE 15 - SCHADEVERGOEDING

In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u niet langer gebruik wilt maken van onze Services, of wanneer u het gebruik van onze site staakt.

Als u naar ons eigen oordeel faalt, of wij vermoeden dat u niet heeft voldaan aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.


SECTIE 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zal niet worden uitgelegd tegen de opstellende partij.


SECTIE 18 - REGERINGSWETGEVING

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Weg op Ellikom 260, 3670 Oudsbergen

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN OP VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING

U kunt de meest actuele versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u onze website of de service blijft gebruiken of openen na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.


SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@leersnijder-zappas.be.

Openingsuren: Dinsdag t.e.m. donderdag 16u-19u Vrijdag enkel op afspraak
Zaterdag 9u – 13u Gesloten op zon-, maan- en feestdagen